مسووليت اجتماعی
 
راهکارها و توصیه‌هایی برای پیاده سازی CSR در زنجیره تامین
۱۳۹۹-۰۳-۰۳ ۱۱:۰۱

راهکارها و توصیه‌هایی برای پیاده سازی CSR در زنجیره تامین

الگوهای CSR را می‎توان در کل زنجیره تامین به اشکال مختلف پیاده‌سازی کرد. الزام تامین‌کنندگان به رعایت استانداردهای مسئولیت اجتماعی، مدیریت کیفیت و توجه به الزامات توسعه پایدار، مهم ترین رویکردهای توجه به مسئولیت اجتماعی در حوزه زنجیره تامین هستند.
فراتر از کربن ...
۱۰ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۴۲