اقتصاد لجستيک
 
کلید حمایت از احیای اقتصاد
۱۳۹۹-۰۳-۰۱ ۱۰:۳۲

کلید حمایت از احیای اقتصاد

جدا از واکنش فوری به اپیدمی، لجستیک می‌تواند کلید حمایت از احیای اقتصادی در بلندمدت باشد؛ این بخش، حدود 11 درصد از تولید ناخالص جهان را تشکیل داده و به عنوان ستون فقرات تجارت جهانی، از تعداد بی‌شماری از صنایع دیگر هم حمایت می‌کند.
نظام‌های مدرن توزیع چگونه بر کاهش تقاضا برای نقدینگی اثر می‌گذارند؟
۲۰ دی ۱۳۹۹ ۱۲:۱۴
بنزین یارانه‌ای و ساختار ناکارآمد لجستیک در اقتصاد ایران
۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۵۸
راه دشوار ایجاد اپراتور ملی زنجیره تامین
۲۱ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۴
مزیت‌های رقابتی بازیگران بزرگ پست لجستیک در بازارهای نیمه‌رسمی
۱ شهريور ۱۳۹۹ ۱۰:۴۹
سهم بخش رسمی از بازار صنعت پست لجستیک ایران چقدر است؟
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۰۳
سناریوهای تحول صنعت غذا در انتظار نقش‌آفرینی صنعت لجستیک
۲۵ تير ۱۳۹۹ ۰۹:۳۳
چشم‌انداز 2020 پست لجستیک در جهان
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۳۹
لجستیک پیرو؛ لجستیک پیشران
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۰۲
غول‌های تجارت الکترونیکی، اکوسیستم پست لجستیک را تغییر می‌دهند
۲۴ فروردين ۱۳۹۹ ۲۱:۲۸