مديريت
 
دردسرهای لجستیکی فروش اینترنتی در صنعت مبلمان
۱۳۹۹-۰۳-۰۶ ۱۰:۳۲

دردسرهای لجستیکی فروش اینترنتی در صنعت مبلمان

چالش‌های متعددی وجود دارد که سبب می‌شود تا لجستیک حوزه مبلمان از آن چیزی که به نظر می‌رسد، پیچیده‌تر باشد. این چالش‌ها، نقش لجستیک و مدیریت این حوزه در عرضه تخصصی کالای مبلمان به ویژه در کسب و کارهای آنلاین را در مقایسه با روش‌های سنتی فروش آن، حیاتی‌تر و کلیدی‌تر می سازد. مدیرعامل "خوگر"، یک کسب و کار تخصصصی فروش مبلمان، از تجارب و چالش‌های خود در حوزه لجستیک فروش اینترنتی مبلمان گفته است.
حضور محلی، شرکت‌های جهانی
۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۳۸
فرصت‌هایی در قلب بحران
۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۰۱
لجستیک در قرنطینه
۴ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۳۶
کارایی عملیات و بهای تمام شده خدمات
۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۲۵
نگاه به دورترها، لازم اما ناکافی!!
۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۰۶
ارزش‌گذاری خدمات پست لجستیک؛ یک معادله، دو رویکرد
۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۲۱:۳۹
ظرفیت‌های پاندمی برای آیندهٔ پست لجستیک
۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۰۹
رشد معاملات الکترونیکی و نیاز به توسعه زیرساخت‌های پست لجستیک
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۲۳
به سوی افزایش تمرکز بر ارتقای روابط انسانی
۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۳۴