مسووليت اجتماعی
 
فراتر از کربن ...
۱۳۹۸-۰۷-۱۰ ۰۹:۴۲

فراتر از کربن ...

عملکرد فعالان صنعت پست نشان می‌دهد که آنان در مجموع به پیشتازی و خلاقیت در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه و کسب و کار پایدار، در سطح بین‌المللی متعهدند. IPC (شرکت پست بین‌الملل) با اجرای برنامه اندازه‌گیری و پایش اثرات محیطی کسب و کار، موجب شده تا شرکت‌های عضو این برنامه، از سال 2008 (زمان آغاز برنامه) تا امروز، پیشرفت‌های تحسین برانگیزی، در زمینه مدیریت کربن و کاهش آلودگی، داشته باشند. اهدافی که قرار ...
فراتر از فناوری
۲۱ دی ۱۳۹۸ ۲۱:۳۶
پرش جسورانه برای هدفی بلند
۲۱ دی ۱۳۹۸ ۲۱:۰۶
تلاش پایدار: تجربه‌های پست نروژ
۲۱ دی ۱۳۹۸ ۰۲:۰۴
چالشی به نام سازگاری!
۱۵ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۰۱