مسووليت اجتماعی
 
راهکارها و توصیه‌هایی برای پیاده سازی CSR در زنجیره تامین
۱۳۹۹-۰۳-۰۳ ۱۱:۰۱

راهکارها و توصیه‌هایی برای پیاده سازی CSR در زنجیره تامین

الگوهای CSR را می‎توان در کل زنجیره تامین به اشکال مختلف پیاده‌سازی کرد. الزام تامین‌کنندگان به رعایت استانداردهای مسئولیت اجتماعی، مدیریت کیفیت و توجه به الزامات توسعه پایدار، مهم ترین رویکردهای توجه به مسئولیت اجتماعی در حوزه زنجیره تامین هستند.
پست لجستیکی ها، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را اقتصادی می‌کنند؟
۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۱۴
«بی‌پست»، در خدمت توسعۀ کسب ‌و کارهای محلی
۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۰:۵۴
اینترسیتی؛ تجربه بهره‌گیری از شبکه ریلی در پست لجستیک را توسعه می‌دهد
۱۷ شهريور ۱۳۹۹ ۱۲:۵۹
مسوولیت‌های اجتماعی فعالان لجستیک شهری در روزگار کرونایی ایرانی‌ها
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۲۸
فراتر از فناوری
۲۱ دی ۱۳۹۸ ۲۱:۳۶
پرش جسورانه برای هدفی بلند
۲۱ دی ۱۳۹۸ ۲۱:۰۶
تلاش پایدار: تجربه‌های پست نروژ
۲۱ دی ۱۳۹۸ ۰۲:۰۴
چالشی به نام سازگاری!
۱۵ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۰۱
فراتر از کربن ...
۱۰ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۴۲