اقتصاد لجستيک
 
کلید حمایت از احیای اقتصاد
۱۳۹۹-۰۳-۰۱ ۱۰:۳۲

کلید حمایت از احیای اقتصاد

جدا از واکنش فوری به اپیدمی، لجستیک می‌تواند کلید حمایت از احیای اقتصادی در بلندمدت باشد؛ این بخش، حدود 11 درصد از تولید ناخالص جهان را تشکیل داده و به عنوان ستون فقرات تجارت جهانی، از تعداد بی‌شماری از صنایع دیگر هم حمایت می‌کند.
سناریوهای تحول صنعت غذا در انتظار نقش‌آفرینی صنعت لجستیک
۲۵ تير ۱۳۹۹ ۰۹:۳۳
چشم‌انداز 2020 پست لجستیک در جهان
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۳۹
لجستیک پیرو؛ لجستیک پیشران
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۰۲
غول‌های تجارت الکترونیکی، اکوسیستم پست لجستیک را تغییر می‌دهند
۲۴ فروردين ۱۳۹۹ ۲۱:۲۸
کرونای مزمن اقتصاد ایران
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰
رویاهای جف بزوس برای پیشتازی در  صنعت لجستیک، به حقیقت می‌پیوندد
۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۴۴
XPO، آماده تغییرات اساسی می‌شود
۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۴۳
خوب، بد، زشت
۲۸ دی ۱۳۹۸ ۰۷:۵۸
خصوصی‌سازی نه؛ آزادسازی!
۷ دی ۱۳۹۸ ۲۱:۰۹