کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

درج کدپستی ده رقمی روی مرسولات پستی از ابتدای بهمن ماه به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.

22 دی 1398 ساعت 0:56

مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس شرکت ملی پست از اجرای ازمایشی طرح درج اجباری کدپستی ده رقمی روی مرسولات از ابتدای بهمن ماه خبر داد.کد مطلب: 97

آدرس مطلب :
http://www.postenovin.ir/gallery/97/1/درج-کدپستی-ده-رقمی-روی-مرسولات-پستی-ابتدای-بهمن-ماه-صورت-آزمایشی-اجرا-خواهد

پست نوین
  http://www.postenovin.ir