اقتصاد لجستيک
 
کلید حمایت از احیای اقتصاد
۱۳۹۹-۰۳-۰۱ ۱۰:۳۲

کلید حمایت از احیای اقتصاد

جدا از واکنش فوری به اپیدمی، لجستیک می‌تواند کلید حمایت از احیای اقتصادی در بلندمدت باشد؛ این بخش، حدود 11 درصد از تولید ناخالص جهان را تشکیل داده و به عنوان ستون فقرات تجارت جهانی، از تعداد بی‌شماری از صنایع دیگر هم حمایت می‌کند.
کرونای مزمن اقتصاد ایران
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰
رویاهای جف بزوس برای پیشتازی در  صنعت لجستیک، به حقیقت می‌پیوندد
۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۴۴
XPO، آماده تغییرات اساسی می‌شود
۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۴۳
خوب، بد، زشت
۲۸ دی ۱۳۹۸ ۰۷:۵۸
خصوصی‌سازی نه؛ آزادسازی!
۷ دی ۱۳۹۸ ۲۱:۰۹
تغییر به شیوه ترامپ ...
۳۰ آذر ۱۳۹۸ ۰۱:۳۷
"پگزیت" آمریکایی، هیاهو برای هیچ!
۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۴۸
تغییرات در راهند ...
۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۴۶
نگاه به شرق...
۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۱:۱۸