مديريت
 
عصر جدید لجستیک دیجیتال
۱۳۹۸-۱۱-۰۲ ۱۱:۴۱

عصر جدید لجستیک دیجیتال

رویه‌ها و راهبردهای جدید در عملکرد لجستیک شرکت­‌ها، همراه با نسل جدیدی از تکنولوژی لجستیک، روش شرکت­‌های پیشرو در مدیریت زنجیره تامین را به طرز چشمگیری تغییر خواهد داد.
آژیرهای خطر در گوش نظام های سنتی توزیع
۱۵ شهريور ۱۳۹۸ ۱۰:۲۳
عملیات احیا به شیوه انگلیسی!
۱۳ شهريور ۱۳۹۸ ۱۵:۰۷
درباره ما
۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۰۰