مديريت
 
عصر جدید لجستیک دیجیتال
۱۳۹۸-۱۱-۰۲ ۱۱:۴۱

عصر جدید لجستیک دیجیتال

رویه‌ها و راهبردهای جدید در عملکرد لجستیک شرکت­‌ها، همراه با نسل جدیدی از تکنولوژی لجستیک، روش شرکت­‌های پیشرو در مدیریت زنجیره تامین را به طرز چشمگیری تغییر خواهد داد.
گذر از خشم و هیاهو
۲۹ آذر ۱۳۹۸ ۲۳:۵۶
گام‌ معلق خدمات پستی در ایران!
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۰۲:۵۸
عبور از تاریکی
۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۲۳:۳۶
بهای سرسختی!
۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۱۴
دفاع تمام قد حاکمیت از اپراتورهای خصوصی پست...
۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۰۱:۵۹
همه به دنبال یک نشانی می‌گردند
۱۰ آبان ۱۳۹۸ ۲۱:۲۴
خصوصی‌سازی و تغییر نقش دولت‌ها
۲۲ مهر ۱۳۹۸ ۰۴:۳۸
کشتیرانی در آب های خروشان
۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۷:۲۴
همزاد با دوقلوهای افسانه ای
۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۷:۲۱