پست نوین| پایگاه تحلیلی پست نوین 22 دی 1398 ساعت 0:56 http://www.postenovin.ir/gallery/97/1/درج-کدپستی-ده-رقمی-روی-مرسولات-پستی-ابتدای-بهمن-ماه-صورت-آزمایشی-اجرا-خواهد -------------------------------------------------- عنوان : درج کدپستی ده رقمی روی مرسولات پستی از ابتدای بهمن ماه به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. -------------------------------------------------- مدیر کل مهندسی عملیات و راهبری سرویس شرکت ملی پست از اجرای ازمایشی طرح درج اجباری کدپستی ده رقمی روی مرسولات از ابتدای بهمن ماه خبر داد. متن :